Prihlásenie
Košík
Dalekohladium.sk predajňa ďalekohľadov a mikroskopov

Všeobecné obchodné podmienky

1. Všeobecné informácie

Ak chcete aktívne využívať, nakupovať v našom elektronickom obchode, žiadame Vás aby ste si pozorne prečítali naše Všeobecné Obchodné Podmienky (v ďalšom: VOP) a využívali naše služby len v tom prípade, ak s VOP v plnom rozsahu súhlasíte. Tento dokument si môžete pozrieť aj vo formáte PDF.

Tieto VOP stanovujú práva a povinnosti medzi T&M Trade s.r.o (v ďalšom: Predávajúci) ako predávajúcim prostredníctvom elektronického obchodu na stránke www.dalekohladium.sk a kupujúcim (v ďalšom: Kupujúci). (Predávajúci a Kupujúci v ďalšom: Zmluvné strany). VOP sa vzťahujú na kúpu, dodávku tovaru, reklamácie vád tovaru a služby uskutočňované prostredníctvom elektronického obchodu www.dalekohladium.sk. VOP nijak neobmedzujú práva Kupujúceho stanovené platnými právnymi predpismi SR.

V elektronickom obchode www.dalekohladium.sk nájdete ďalekohľady, mikroskopy a ich príslušenstvo. Podrobnejšie informácie o ponúkaných tovaroch si môžete vyhľadať na webových stránkach výrobcov. Za prípadné nepresnosti v popise výrobku v slovenskom jazyku nepreberáme zodpovednosť. Takisto nepreberáme zodpovednosť za výrobcom spôsobené nezrovnalosti s popisom tovaru, napriek tomu robíme maximum preto, aby popis výrobku v slovenskom jazyku obsahoval najaktuálnejšie informácie. Fotografie tovarov sú ilustračné.

Ceny zobrazené na webovej stránke sú konečné. Nie sme platcami DPH. V kúpnej cene tovaru nie sú zahrnuté poplatky bánk za vykonanie úhrady kúpnej ceny a náklady doručovania zakúpeného tovaru podľa bodu 2. týchto VOP. Ceny platia pre 1 ks tovaru ak nie je uvedené inak. Ceny zobrazené pri konkrétnom výrobku nepredstavujú záväznú cenovú ponuku. Predajca nie je povinný predať tovar za cenu, ktorú zverejnil omylom z dôvodu zjavnej tlačovej chyby (napr. 1 euro, 0 euro). Ak je kupujúcemu oznámená zmena kúpnej ceny niektorej položky v dôsledku zjavnej tlačovej či inej chyby týkajúcej sa ceny tovaru, kupujúci má právo odstúpiť od kúpy (kúpnej zmluvy).

1.1. Informácie o prevádzkovateľovi

Elektronický obchod www.dalekohladium.sk prevádzkuje spoločnosť T&M Trade s.r.o ktorej údaje sú nasledovné:

2. Dodacie a platobné podmienky

2.1. Možnosti dopravy

Náklady na dopravu tovaru závisia od zvoleného spôsobu dopravy:

2.2. Dodacia lehota

Ak je objednávaný tovar na sklade, tento odovzdávame dopravcovi do 1-5 pracovných dní. Prepravcovia doručujú tovar 1-2 pracovné dni. O dodacej lehote tovaru, ktorý nie je na sklade, Predávajúci informuje Kupujúceho emailom alebo telefonicky. Kupujúci počas doby naskladnenia tovaru môže kedykoľvek od kúpy odstúpiť, prípadnú vopred zaplatenú sumu mu je Predávajúci povinný vrátiť najnekôr do 30 dní. Kupujúci akceptuje, že v takomto prípade nebude požadovať od Predávajúceho navyše odškodnenie alebo náhradu škody.

Kvôli rýchlym zmenám stavu skladových zásob sa môže stať, že tovar označneý "skladom" už skladom nie je. Za takúto chybu Predávajúci nenesie zodpovednosť, po zistení chyby je Predávajúci povinný bezodkladne informovať o tejto skutočnosti Kupujúceho.

2.3. Náklady na dopravu

Tovar - v závislosti na rozmeroch a hmotnosti - delíme tovar do dvoch skupín a v závislosti na tomto delení sa odvíjajú aj náklady na dopravu:

Malé balíky: do tejto kategórie patrí príslušenstvo k astronomickým ďalekohľadom, binokuláre, menšie mikroskopy a doplnky.

 do 100 eurnad 100 eur
Pošta4 eurZDARMA
Prepravná spoločnosť GLS5 eurZDARMA

Veľké balíky: do tejto kategórie patria astronomické ďalekohľady a väčšie mikroskopy.

 do 500 eurnad 500 eur
PoštaNezasielameNezasielame
Prepravná spoločnosť GLS9.9 eurZDARMA

V prípade, že bude objednávka odoslaná vo viacerích balíkoch ( typicky - ale nie len vtedy - väčšie astronomické ďalekohľady, montáže, ktorých hmotnosť prekračuje 25 kg) nezávislo od ceny objednávky účtujeme dopravné náklady na celú dodávku, ako je uvedené nižšie. 

Prepravná spoločnosť GLS9.9 eur
 
Pri objednávke na dobierku do 1200 eur je príplatok 1.50 eur, nad 1200 eur 15 eur. 

V prípade výmeny tovaru je zdarma len prvé doručenie, každé ďalšie je spoplatnené fixne poplatkom 7 euro.

2.5. Spôsoby platby

3. Záručné podmienky

3.1. Záručná doba

V súlade s právnymi predpismi platnými v SR (§ 620 Občianskeho zákonníka) poskytujeme na všetok ponúkaný tovar - ak nie je uvedené inak - záruku minimálne 2 roky (24 meisacov) . Počas trvania záručnej doby sa Predávajúci zaručuje, že sa tovar bude dať riadne užívať. Záruka sa dá uplatniť v servise vyznačenom v záručnom liste, alebo u Predávajúceho. Pre uznanie záruky je nutné predložiť záručný list alebo doklad o kúpe.

Doručenie vadného tovaru do servisu alebo Predávajúcemu je povinnosťou Kupujúceho. Ak už nie je možnosť vadný výrobok opraviť alebo vymeniť za bezchybný, Predávajúci vráti Kupujúcemu cenu tovaru - v tomto prípade Kupujúci súhlasí s tým, že nebude od Predávajúceho požadovať úhradu ďalších nákladov ako ušlý zisk, odškodnenie a pod. Predávajúci sa zaväzuje vybaviť reklamáciu podľa možností do 15 dní od prijatia reklamovaného tovaru, čo však nemusí byť vždy možné, hlavne u výrobkov ktoré sú servisované v zahraničí.

Dôvody zakladajúce zánik záruky:

3.3. Právo spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy

Poučenie o práve spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy: V zmysle právnych predpisov platných v SR (Zákon č.102/2014) má Kupujúci právo na odstúpenie od zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru alebo uzatvorenia zmluvy bez udania dôvodu. Úmysel odstúpiť od zmluvy je Kupujúci povinný oznámiť emailom alebo písomne do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru Kupujúcim alebo inou osobou a následne do 14 dní je Kupujúci povinný doručiť (odoslať) tovar späť Predávajúcemu.

3.4. Riešenie sťažností

Prípadnú sťažnosť môže kupujúci podať ústne (telefonicky) alebo písomne. Ústne podanú sťažnosť sa pokúsi predávajúci vyriesiť ihneď k spokojnosti zákazníka. Ak Kupujúci s riešením sťažnosti nesúhlasí, môže zaslať Predávajúcemu písomnú sťažnosť obsahujúcu meno, kontaktné údaje a predmet sťažnosti. Predávajúci najneskôr do 30 dní zašle Kupujúcemu písomnú odpoveď obsahujúcu spôsob vyriešenia sťažnosti.

4. Vrátenie tovaru

Predávajúci poskytuje na všetok tovar lehotu 30 dní na vrátenie tovaru. Vrátiť je možné len nepoužívaný tovar, ktorý je v originálnom nerozbalenom obale a s dokladom o kúpe. Predávajúci umožní výmenu tovaru za akýkoľvek iný tovar z ponuky alebo za nákupné poukážky. Vrátenie tovaru sa nevzťahuje na nákupné poukážky. Doručenie tovaru Predávajúcemu je povinnosťou kupujúceho, ktorý znáša aj náklady na doručovanie.

Lehota na vrátenie tovaru nebráni právu kupujúcemu odstúpiť od zmluvy v zmysle platných právnych predpisov SR.

Moment! 
Môžme Vám dať zľavu?
Moja E-mailová adresa:
ÁNO, chcem dostať zľavu.
NIE, nepotrebujem zľavu.