Dalekohladium.sk predajňa ďalekohľadov a mikroskopov

Servisný list

Údaje o zákazníkovi
Číslo faktúry (V prípade uplatnenia záruky)
Meno zákazníka*
Telefónne číslo* +421
Email
Adresa pre zaslanie tovaru po oprave
PSČ*
Adresa*
Údaje o tovare
Názov tovaru*
Sériové číslo
Odoslané príslušenstvoPodrobný popis poruchy*
Max. náklady na opravu* (Ak nebude uznaná záručná oprava)

polia označené * sú povinné

Pre vytlačenie servisného listu prosíme vyplňte vyššie zobrazené polia a kliknite na tlačidlo tlačiť. Následne vytlačte dokument pdf v dvoch výtlačkoch: jeden podpíšte a odošlite nám s vadným tovarom. Druhý výtlačok si odložte.

Moment! 
Môžme Vám dať zľavu?
Moja E-mailová adresa:
ÁNO, chcem dostať zľavu.
NIE, nepotrebujem zľavu.